טלפון : 0506233271  דוא"ל: shirishapiralaw@gmail.com

דיני איכות הסביבה

אכיפה סביבתית ברשויות המקומיות

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח – 2008 (להלן – "החוק") מקנה סמכות לרשויות מקומיות, עיריות ואיגודי ערים לאיכות סביבה לאכוף שורה של הוראות חוק סביבתיות, כך למשל: חוק אוויר נקי, חוק המים, חוק החומרים המסוכנים וחוק שמירת הניקיון.

ס' 2 לחוק מחייב רשות מקומית גדולה (מעל 20,000 תושבים) ואיגוד ערים לאיכות סביבה לאכוף את החוקים הללו בתחומם.
סעיף 7 לחוק חוק קובע כי "קנס שהטיל פקח או שהוטל בבית משפט עקב הפעלת סמכותו של פקח, ישולם, לקופת הרשות המקומית". על מנת לסבר את האוזן, הקנסות הטיפוסיים שמטילים בתי המשפט בתחום זיהום אוויר, פגיעה במקורות מים או שימוש שלא כדין בחומרים מסוכנים, הינם בסדר גודל של מאות אלפי שקלים. בדומה, גם להפעלה של תחנות פיראטיות לפסולת מתייחסים בתי המשפט בחומרה רבה כיום, ומטילים על עבריינים קנסות בסך עשרות אלפי שקלים ולעיתים אף מעבר לכך.

לדוגמא:

א. בת.פ. 3876/00 מדינת ישראל נגד חברת א. קסיר בע"מ, הוטל על החברה ובעליה קנס בסך 190,000 ₪ , עקב זיהום קרקע בשמן שדלף ממשאיות והקים חשש לזיהום מי תהום.

ב. בת.פ. 32832-07-10 מדינת ישראל נ' יפה עוף בע"מ ואח', הוטל על חברה ומנהליה שהפעילו משחטת עופות שזיהמה את מערכת הביוב העירונית ופעלה ללא רישיון עסק, קנס כולל בסך 300,000 ₪.

ג. בת.פ. 1600/05 מ"י נ' א. בטון מואסי ואח', הוטל על חברה מנהליה שבבעלותם מפעל לייצור בטון, לאחר הרשעתם בעבירות לפי חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת מפגעים וחוק רישוי עסקים, קנס כולל בסך 130,000 ₪.

ד. בת.פ. 36310-01-10 מ"י נ' מטכרום בע"מ ואח', הוטל על חברה שעסקה בציפוי מתכות מנהליה, לאחר הרשעתם בעבירות של הפרת תנאים בהיתר רעלים וזיהום מים, קנס בסך 100,000 ש"ח (זאת על אף שהחברה חדלה מפעילות חמש שנים לפני גזר הדין ועומדת בפני הליכי פירוק !)

ה. ת.פ 22231-11-12 צאצור מורסי נ' מ"י הוא תיק של השלכת פסולת ברשות הרבים וניהול עסק ללא רישיון. על הנאשם הוטל קנס של 80,000 ₪ בגין שפיכה אחת של פסולת ממשאית.


על מנת להפעיל את הסמכויות הנ"ל ולגבות את הקנסות יש לפעול להקמתו של מערך אכיפה  ותביעה בנושא.

שירי שפירא - גרינוולד, עו"ד

 
  התקשרו עכשיו:
050-6233271