טלפון : 0506233271  דוא"ל: shirishapiralaw@gmail.com

דיני איכות הסביבה

מאמר 1

ת"פ 9655-07-08 מדינת ישראל נ' מועצה מקומית עוספיא ואח' - 

חוקי איכות הסביבה מטילים אחריות על נושא משרה בתאגיד. דוגמאות לתאגיד הן: רשות מקומית, איגוד ערים  או מועצה אזורית. בדרך כלל, בחוקים הסביבתיים נקבע כי נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למנוע עבירות סביבתיות ע"י התאגיד.

עבירה של אי פיקוח או פיקוח לא מספק היא עבירה עצמאית שאינה קשורה לעבירת הזיהום בפועל -  כלומר, בנפרד מהעבירה נבדק האם נושא המשרה הוא עשה כל שביכולתו לפקח ולמנוע את העבירה. חובת ההוכחה מוטלת על נושא המשרה והוא צריך להוכיח לבית המשפט כי עשה כל שביכולתו למנוע את ביצוע העבירה.

מי הוא נושא המשרה? התשובה לשאלה זו היא מורכבת ותלויה במבנה הארגוני של כל תאגיד. החוקים הסביבתיים קובעים כי נושא משרה הוא מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה". כלומר, מנכ"ל, ראש רשות ואחראי איכות הסביבה הם נושאי משרה שלכאורה ניתן להטיל עליהם אחריות פיקוחית. מעבר לכך ההחלטה האם עובד הוא נושא משרה תלויה בהגדרת התפקיד שלו ובאחריות שלו לנושאים שונים בפועל.

בפסק הדין המצורף העמידו לדין פלילי את ראש עירית עיר כרמל (עוספייא ודלית אל כרמל) דאז בגין אי פיקוח על אתר פסולת פיראטית בתחומי העיר. בכתב האישום הופיעו גם העיריה עצמה, ושתי חברות פרטיות שונות אשר הואשמו בהפעלת אתר פסולת פיראטית. כל הנאשמים (מלבד ראש העיר) הורשעו. מדובר באתר פסולת שפעל שלא ע"י דרישות החוק וגרם למפגעי פסולת וזיהום מים.

בית המשפט בחן את אופן פעילותו של ראש העיר בשנים שמופיעות בכתב האישום ובחר לזכות את ראש העיר מעבירת הפיקוח.

בית המשפט קבע כי ראש העיר נקט בכל האמצעים הסבירים שעמדו לרשותו כולל:

פנייה לרשויות – למשרדי ממשלה שונים כולל משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה על מנת לנסות להסדיר את האתר. כמו כן ראש העיר פנה לחברי כנסת על מנת להביא לתשומת לב את הבעיה והקושי שבמציאת פתרון לה.

פניה לארגונים שונים – בניסיון להשיג כספים להסדרת אתר הפסולת.

שכירת חברות פרטיות להכנת תוכניות שיקום והסדרת אתר הפסולת.

שינוי והחלפת החברות הקבלניות אשר תפעלו את האתר.

ניצול חלק מתקציב העיריה, הגם שיועד לצרכים אחרים, על מנת לפנות את הפסולת מספר פעמים.

מינוי פקח אכיפה על מנת לתת דוחות ברירות משפט למי שזורק פסולת במקום.

הסברה לתושבים בדבר חשיבות זריקת הפסולת במקומות מוסדרים, דרך בתי הספר. 

כל אלו הן דרכי עשיה אשר מהוות הגנה על נושא משרה.

אם קיימת בעיה סביבתית באזורכם חשוב להיות מודעים לאחריות המוטלת לנסות לפתור אותה. ומעבר לכך –להבין כי הדרך להגן על נושא משרה היא ע"י הוכחת עשיה בפועל.


שירי שפירא - גרינוולד, עו"ד

 
  התקשרו עכשיו:
050-6233271