טלפון : 0506233271  דוא"ל: shirishapiralaw@gmail.com

דיני איכות הסביבה

אנו מלווים את עירית יבנה בחקירת מקרה של הפעלת אתר פסולת פיראטי וזאת על פי הסמכויות הנתונות לה ע"פ חוק אכיפה סביבתית.

במסגרת הליך החקירה של האתר איתרו פקחי העריה שלוש משאיות נוסעות אל האתר על מנת לפרוק את תכולתכן. המשאיות נתפסו על ידי הפקחים ונשארו באחזקת העיריה כשבוע ימים.

שופטת בית משפט השלום ברחובות אפשרה את שחרור המשאיות אולם קבעה תנאים מגבילים ומרתיעים. בין השאר קבעה כי יש להפקיד 25,000 ₪ לכל משאית על מנת לשחררה.

בנוסף, המשאיות שועבדו לטובת העיריה והעיריה הוספה כמוטבת לביטוח של המשאיות. בעלי המשאיות נדרשו לחתום על התחייבות שלא לבצע עבירה נוספת על פי חוק שמירת הניקיון בגובה של עד 150,000 ₪.

הפעלת סמכויות מסוג זה פוגעת פגיעה כלכלית בבעלי המשאיות ובעקיפין בבעלי האתר הפיראטי ויוצרות מצב בו העבירה משתלמת פחות או לא משתלמת בכלל.

אנו גאים ללוות את העיריה בנושא ולקחת חלק בשינוי המצב בעיר לטובת התושבים.

להלן כתבות בנושא:

http://www.yavnenet.co.il/article/46249

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4592617,00.html (החלק השני של הכתבה)

שירי שפירא - גרינוולד, עו"ד

 
  התקשרו עכשיו:
050-6233271